Byte av rörledningar och ventiler i Oljedepån

Bioolja används i allt större utsträckning. Många rörsystem och distributionsledningar är dock ursprungligen avsedda för fossil olja och då bioolja är mer korrosivt sliter det också mer på ledningar och ventiler som därför måste bytas ut till mer beständiga material.

Inom ramen för projektet har två olika rörsystem i Oljedepån ersatts med syrafasta rörledningar som bättre klarar påfrestningarna från bioolja.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 13 juni 2014

  • Mars 2014