Byte av magnetiseringsutrustning 7 st värmepumpar, total motoreffekt 80MW

Magnetiserinsutrustningen är obsolete på värmepumparna i Hammarby. Uppdraget består i att projektledare projektering och genomförande.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 8 augusti 2013

  • Februari 2013