Biokolsanläggning – koldioxidnegativ fjärrvärme

Vi hjälper kunden att projektleda en förstudie för en biokolanläggning om 50kton trädgårdsavfall och hästgödsel

  • Avslutades 31 december 2019