Ansvarig för projekt difftryckstyrning Stockholms centrala FJV-nät/ Värtaverket

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 18 oktober 2007

  • Juli 2007