Ansvarig för projekt difftryckstyrning Stockholms central FJV-nät/ Värtaverket

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 15 november 2007

  • Augusti 2007