Anläggningsstatusrapport Brista kraftvärmeverk

Som ett led i att få kontroll över de kostnader som kommer inom den närsta tiden avseende underhåll och investeringar, ska en anläggningsstatusrapport tas fram.

Den bygger på att alla anläggningsdelar gås igenom utifrån investerings- och underhållsbehov. Detta dokumentaras och tidsplaneras i en fördefinierad mall.

  • Fortum värmeStockholm Stad

  • Avslutades 21 oktober 2011

  • Maj 2011