8 träffar(sida 1 av 1)

Byte av rörledningar och ventiler i Oljedepån

Bioolja används i allt större utsträckning. Många rörsystem och distributionsledningar är dock ursprungligen avsedda för fossil olja och då bioolja är mer korrosivt sliter det också mer på ledningar och ventiler som därför måste bytas ut till mer beständiga material.