1 träffar(sida 1 av 1)

Redundant kyla Campus Värtan

Projektet har bestått i att skapa ett driftsäkert klimat för Fortums koncernövergripande teknikrum genom att säkerställa redundans i kylningen av dessa utrymmen.

  • Status: Avslutades juni 2014