4 träffar(sida 1 av 1)

DPL Mekanik VV3 Värtaverket

Styrsystem ska uppdateras för VV3. Tillsammans med det kommer även ett antal mekaniska komponenter ses över, preliminärt kommer brännare på P15 och P17 bytas ut.