1 träffar(sida 1 av 1)

Förstudie energikartläggning av Hässelbyverket

MCK har sedan tidigare genomfört en energikartläggning av kraftvärmeverket i Brista. Nu fortsätter studien på ett annat av Fortums verk, nämligen Hässelbyverket.

  • Status: Avslutades september 2012