1 träffar(sida 1 av 1)

Energikartläggning av kraftvärmeverket Brista

MCK har fått i upp drag att kartlägga energiflödet för panna 1 i Brista. Projektet ska titta på tillförd energi och genererad energi samt identifiera vart energin tar vägen under processens gång. Pannan är på 120 MW och eldas med biobränsle.

  • Status: Avslutades juni 2011