Projekt

Här kan du läsa om våra projekt och referensuppdrag vi har hos våra största kunder.

Stockholm Exergi

Vi utför uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är allt från huvudprojektledare, delprojektledare, teknisk projektledare, driftsättningsledare, platschef, montageledare. Våra medarbetare arbetar med ett eller flera projekt samtidigt beroende på projektet fas och projektets storlek. Projektgruppernas storlek varierar från ett fåtal personer till projektgrupper med mer än 20 personer.

Referensuppdrag åt Stockholm Exergi

Stockholm vatten och avfall

Vi utför uppdrag inom projekt, reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är normalt huvudprojektledare och delprojektledare. Våra medarbetare arbetar med ett eller flera projekt samtidigt beroende på projektet fas och projektets storlek.

Referensuppdrag åt Stockholm vatten och avfall

Söderenergi AB

Här utför vi uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är mest huvudprojektledare men andra roller förkommer såsom text revisionssamordnare.
Vi utför också tekniska utredningar såsom livslängdsbedömningar och haveriutredningar.

Referensuppdrag åt Söderenergi AB

Nevel

Vi utför uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är allt från huvudprojektledare, delprojektledare, teknisk projektledare, platschef, montageledare. Projektgrupperna är generellt mindre till antal och våra medarbeta ansvarar ofta för flera olika områden inom ett projekt.

Referensuppdrag åt Nevel

Sollentuna Energi och Miljö

Här utför vi uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt. Våra roller är projektledare och teknisk projektledare. Vi utför också tekniska utredningar såsom funktionsanalyser med fokus på processteksina förbättringar.

Referensuppdrag åt Sollentuna Energi och Miljö