38 träffar(sida 1 av 4)

Tak-och fasadbyte A-ladan Brista

Tak samt fasader på den sk. A-ladan i Brista kommer att bytas ut under revisionsperioden I slutet av juni till och med augusti.

  • Avslutades 24 augusti 2016
  • |
  • Detta projekt är av typ:

Sorteringsanläggning 140kton/år

Vi hjälper kunden att projektleda upphandling, genomförande och avslut gällande en sorteringsanläggning för 140 000ton hushållsavfall per år. Fraktioner som ska sorteras är organiskt avfall, plast och metall.

SNCR P4 Tibro

Den nya pannan, P4, i Tibro ska kompletteras med reniongsutrustning för att klara gällande miljökrav för NOx. Ett SNCR-system ska installera under hösten 2011. Projektet ska separat upphandla en emissionsmätningsutrustning.

  • Avslutades 6 oktober 2011
  • |
  • Detta projekt är av typ: