76 träffar(sida 1 av 7)

Upprustning av eldstad på panna 6, Högdalenverket

Tuberna i eldstaden på panna 6 slits hårt till följd av industriavfallet som förbränns i pannan. Vid jämna mellanrum måste därför tuber bytas ut eller skyddas men påläggssvetsning.

 • Avslutades 16 september 2015
 • |
 • Detta projekt är av typ:

Uppgradering soptravers, Högdalenverket

Entreprenaden för projektet genomförs under sommaren 2015 och innebär att styrningen av kranarna förbättras samt att kritiska elektriska komponenter byts ut. MCK står för projektledningen.

 • Avslutades 30 juni 2015
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Projektledning

Tillförordnade projektledare för Stor Revisions av LT-turbin

Under revisionen 2009 i KVV Brista var MCK tillförordnad projektledare för LT-turbin service och generatorservice. Arbete pågick i dubbla skift under 4 veckor. Arbetet innebar fullständigt ansvar för den kontraktuella överenskommelsen mellan Fortum och Siemens.

 • Avslutades 12 november 2009
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Projektledning

Tillförordnad underhållsingenjör instrument Brista Kraftvärmeverk

Tillförordnad underhållsingenjör för instrumentavdelningen innebär att sköta det dagliga underhållet av anläggningen, medverka vid investeringsprojekt samt planera inför revisionen. Arbetet sker mestadels i underhållssystemet Maximo.

 • Avslutades 5 maj 2010
 • |
 • Detta projekt är av typ:
  • Projektledning

Tak-och fasadbyte A-ladan Brista

Tak samt fasader på den sk. A-ladan i Brista kommer att bytas ut under revisionsperioden I slutet av juni till och med augusti.

 • Avslutades 24 augusti 2016
 • |
 • Detta projekt är av typ:

Sorteringsanläggning 140kton/år

Vi hjälper kunden att projektleda upphandling, genomförande och avslut gällande en sorteringsanläggning för 140 000ton hushållsavfall per år. Fraktioner som ska sorteras är organiskt avfall, plast och metall.

SNCR P4 Tibro

Den nya pannan, P4, i Tibro ska kompletteras med reniongsutrustning för att klara gällande miljökrav för NOx. Ett SNCR-system ska installera under hösten 2011. Projektet ska separat upphandla en emissionsmätningsutrustning.

 • Avslutades 6 oktober 2011
 • |
 • Detta projekt är av typ: