38 träffar(sida 1 av 4)

Sorteringsanläggning 140kton/år

Vi hjälper kunden att projektleda upphandling, genomförande och avslut gällande en sorteringsanläggning för 140 000ton hushållsavfall per år. Fraktioner som ska sorteras är organiskt avfall, plast och metall.

Projektledare förprojektering gällande nytt värmeverk i Trosa/Vagnhärad

Statkraft har precis etablerat sig i Sverige och däribland i Trosa. Statkraft fick från sina förra ägare en rapport om potentiella utbyggnadsmöjligheter. Detta ledde till att de ville genomföra en neutraliserad förstudie för att förankra tidigare utsagor.

  • Avslutades 12 augusti 2009
  • |
  • Detta projekt är av typ:
    • Projektering