7 träffar(sida 1 av 1)

Redundant kyla Campus Värtan

Projektet har bestått i att skapa ett driftsäkert klimat för Fortums koncernövergripande teknikrum genom att säkerställa redundans i kylningen av dessa utrymmen.

  • Status: Avslutades juni 2014

Förstudie energikartläggning av Hässelbyverket

MCK har sedan tidigare genomfört en energikartläggning av kraftvärmeverket i Brista. Nu fortsätter studien på ett annat av Fortums verk, nämligen Hässelbyverket.

  • Status: Avslutades september 2012

Energikartläggning av kraftvärmeverket Brista

MCK har fått i upp drag att kartlägga energiflödet för panna 1 i Brista. Projektet ska titta på tillförd energi och genererad energi samt identifiera vart energin tar vägen under processens gång. Pannan är på 120 MW och eldas med biobränsle.

  • Status: Avslutades juni 2011

Uppdatering av riskanalys Valåsen Karlskoga

Genomgång, uppdatering och komplettering av riskanalys för pannor, framledning, returledning och tryckhållning med avseende på förändringar som gjorts på anläggningen.

  • Status: Avslutades juli 2018