31 träffar(sida 1 av 3)

Sorteringsanläggning 140kton/år

Vi hjälper kunden att projektleda upphandling, genomförande och avslut gällande en sorteringsanläggning för 140 000ton hushållsavfall per år. Fraktioner som ska sorteras är organiskt avfall, plast och metall.

Revisionsplanering

Karftvärmeverket (25 MW el / 80 MW värme) i Brista är en av Fortum basproduktionsanläggning vilket innebär att Revisionen måste vara väl planerat och optimalt utfört för en sådan typ av anläggning.

  • Avslutades 27 september 2012
  • |
  • Detta projekt är av typ: