137 träffar(sida 1 av 12)

Uppgradering soptravers, Högdalenverket

Entreprenaden för projektet genomförs under sommaren 2015 och innebär att styrningen av kranarna förbättras samt att kritiska elektriska komponenter byts ut. MCK står för projektledningen.