8 träffar(sida 1 av 1)

Förstudie elproduktion – Värmeverk

MCK har på uppdrag av Neova fått i uppgift att utföra en förstudie avseende elproduktion vid ett av deras värmeverk. Förstudien ska ligga som grund till beslut om vidare arbete kring elproduktion.

  • Status: Avslutades oktober 2012
  • |
  • Detta projekt är av typ: