46 träffar(sida 1 av 4)

Projektledare, byte Intrex överhettare

Söderenergi AB har under året 2016 köpt in en överhettare av typ Intrex. Beslut har tagits att IKV´s pannas ena Intrex överhettare skall bytas under Revisionen 2017.

  • Status: Avslutades oktober 2017

Processdesign, projektledning och drifttagning – Rökgaskondensor

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att processdesigna, projektleda och driftsätta en rökgaskondenseringsanläggning åt vår kund SICAL AB. Anläggningen är en i en del i en nybyggd 7 MW fliseldad hetvattenanläggningen i Litauen.

  • Status: Avslutades november 2015

Processvattenåtervinning Brista 2

Projektet är indelat i två etapper där etapp 1 kommer att genomföras under revisionsperioden- maj månad och etapp 2 kommer att starta under hösten-15.

  • Status: Avslutades december 2015

Energioptimering

Bomhus Energi AB har gett MCK Energiteknik AB i uppdrag att titta på möjligheterna att utvinna mer spillvärme i Bomhus Energis AB’s produktionsanläggningar.

  • Status: Avslutades januari 2016

Installation av 2st ecomonisers i Akalla VV

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att ansvara för delprojekt Process avseende installation av 2 st nya economisers för Panna 1 och Panna 2 i Akalla VV inkl. rörmontage av fjärrvärmerör med tillkommande pumpar och instrumentmontage.

  • Status: Pågående

Utbyte dysbotten på panna 6, Högdalenverket

Panna 6 på Högdalenverket eldas med industriavfall vilket sliter väldigt hårt på pannan. I synnerhet utsätts dysorna i botten som förser pannan med luft för hårt slitage.

  • Status: Avslutades augusti 2015

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby

Genom en mindre ombyggnation av en befintlig undervattenstunnel i Upplands Väsby skall en kylackumulator skapas tillsammans med befintliga värmepumpar.

  • Status: Avslutades juli 2015