7 träffar(sida 1 av 1)

Uppdatering av riskanalys Valåsen Karlskoga

Genomgång, uppdatering och komplettering av riskanalys för pannor, framledning, returledning och tryckhållning med avseende på förändringar som gjorts på anläggningen.

  • Status: Avslutades juli 2018
  • |
  • Detta projekt är av typ:
    • Processkartläggning

Energikartläggning av kraftvärmeverket Brista

MCK har fått i upp drag att kartlägga energiflödet för panna 1 i Brista. Projektet ska titta på tillförd energi och genererad energi samt identifiera vart energin tar vägen under processens gång. Pannan är på 120 MW och eldas med biobränsle.

  • Status: Avslutades juni 2011
  • |
  • Detta projekt är av typ: