23 träffar(sida 1 av 2)

Processvattenåtervinning Brista 2

Projektet är indelat i två etapper där etapp 1 kommer att genomföras under revisionsperioden- maj månad och etapp 2 kommer att starta under hösten-15.

  • Status: Avslutades december 2015

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby

Genom en mindre ombyggnation av en befintlig undervattenstunnel i Upplands Väsby skall en kylackumulator skapas tillsammans med befintliga värmepumpar.

  • Status: Avslutades juli 2015

Delprojektledare och samordnare, Revision Brista 2014

MCK Energiteknik har fått i uppdrag av AB Fortum samägt med Stockholm att agera som delprojektledare och Revisionssamordnare under 2014 års Revision för Brista. Brista anläggningen omfattar två stycken kraftvärmeblock, ett fliseldat - och ett avfallseldat block.

  • Status: Avslutades november 2014

Redundant kyla Campus Värtan

Projektet har bestått i att skapa ett driftsäkert klimat för Fortums koncernövergripande teknikrum genom att säkerställa redundans i kylningen av dessa utrymmen.

  • Status: Avslutades juni 2014

Rening av processvatten från KRA-massa, KVV6 Värtaverket

Pga ändrade regler för utsläpp av processvatten från kondensatreninganläggningen, KVV6 på Värtaverket, så byggs nu en ny tank samt rörledning för att låta vattnet rinna ner i sedimenteringsbassäng istället för till sjön.

  • Status: Avslutades mars 2014

Förbättringar P1 Vilunda

Ett antal olika förbättringsförslag har arbetats fram för P1. Dessa ska utvärderas och prissättas inför ett eventuellt beslut om genomförande. Projektet är pausat på beställarens begäran.

  • Status: Avslutades september 2013

Utredning av placering för värmeåtervinningssystem

Under byggnationen av Brista B2 genomfördes en utredning för att bestämma optimala placeringen av värmeåtervinningssystemet. Systemet skall återvinna värme båda anläggningarna, dvs befintliga B1 samt nya B2.

  • Status: Avslutades september 2012