4 träffar(sida 1 av 1)

Revisionsplanering

Karftvärmeverket (25 MW el / 80 MW värme) i Brista är en av Fortum basproduktionsanläggning vilket innebär att Revisionen måste vara väl planerat och optimalt utfört för en sådan typ av anläggning.

  • Status: Avslutades september 2012
  • |
  • Detta projekt är av typ:

Förstudie elproduktion – Värmeverk

MCK har på uppdrag av Neova fått i uppgift att utföra en förstudie avseende elproduktion vid ett av deras värmeverk. Förstudien ska ligga som grund till beslut om vidare arbete kring elproduktion.

  • Status: Avslutades oktober 2012
  • |
  • Detta projekt är av typ: