27 träffar(sida 1 av 3)

Processdesign, projektledning och drifttagning – Rökgaskondensor

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att processdesigna, projektleda och driftsätta en rökgaskondenseringsanläggning åt vår kund SICAL AB. Anläggningen är en i en del i en nybyggd 7 MW fliseldad hetvattenanläggningen i Litauen.

  • Status: Avslutades november 2015

Processvattenåtervinning Brista 2

Projektet är indelat i två etapper där etapp 1 kommer att genomföras under revisionsperioden- maj månad och etapp 2 kommer att starta under hösten-15.

  • Status: Avslutades december 2015

Installation av 2st ecomonisers i Akalla VV

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att ansvara för delprojekt Process avseende installation av 2 st nya economisers för Panna 1 och Panna 2 i Akalla VV inkl. rörmontage av fjärrvärmerör med tillkommande pumpar och instrumentmontage.

  • Status: Pågående

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby

Genom en mindre ombyggnation av en befintlig undervattenstunnel i Upplands Väsby skall en kylackumulator skapas tillsammans med befintliga värmepumpar.

  • Status: Avslutades juli 2015

Redundant kyla Campus Värtan

Projektet har bestått i att skapa ett driftsäkert klimat för Fortums koncernövergripande teknikrum genom att säkerställa redundans i kylningen av dessa utrymmen.

  • Status: Avslutades juni 2014

Byte av rörledningar och ventiler i Oljedepån

Bioolja används i allt större utsträckning. Många rörsystem och distributionsledningar är dock ursprungligen avsedda för fossil olja och då bioolja är mer korrosivt sliter det också mer på ledningar och ventiler som därför måste bytas ut till mer beständiga material.

  • Status: Avslutades juni 2014

Rening av processvatten från KRA-massa, KVV6 Värtaverket

Pga ändrade regler för utsläpp av processvatten från kondensatreninganläggningen, KVV6 på Värtaverket, så byggs nu en ny tank samt rörledning för att låta vattnet rinna ner i sedimenteringsbassäng istället för till sjön.

  • Status: Avslutades mars 2014

Revisionssamordnare Brist B1 2013

MCK Energiteknik har fått i uppdrag av Fortum att agera samrodnare under 2013 års Revision för deras anläggning Brista B1.

  • Status: Avslutades mars 2014