11 träffar(sida 1 av 1)

Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby

Genom en mindre ombyggnation av en befintlig undervattenstunnel i Upplands Väsby skall en kylackumulator skapas tillsammans med befintliga värmepumpar.

  • Status: Avslutades juli 2015

tf UH-ingenjör mekanik

Ordinarie UH-ingenjör är på pappaledighet under resterandecdel av 2013.

  • Status: Avslutades december 2014

Förbättringar P1 Vilunda

Ett antal olika förbättringsförslag har arbetats fram för P1. Dessa ska utvärderas och prissättas inför ett eventuellt beslut om genomförande. Projektet är pausat på beställarens begäran.

  • Status: Avslutades september 2013