6 träffar(sida 1 av 1)

Processdesign, projektledning och drifttagning – Rökgaskondensor

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att processdesigna, projektleda och driftsätta en rökgaskondenseringsanläggning åt vår kund SICAL AB. Anläggningen är en i en del i en nybyggd 7 MW fliseldad hetvattenanläggningen i Litauen.

  • Status: Avslutades november 2015

Processvattenåtervinning Brista 2

Projektet är indelat i två etapper där etapp 1 kommer att genomföras under revisionsperioden- maj månad och etapp 2 kommer att starta under hösten-15.

  • Status: Avslutades december 2015

Balance of plant för Brista B1 och B2

MCK Energiteknik har fått i uppdrag att samordna och vara teknisk support av de delar/projekt som berör befintlig anläggning (B1) och den kommande nya anläggningen (B2).

  • Status: Avslutades maj 2012

Driftutbildning i avancerad förbränningsteknik- Kramfors

I samband med att en ny rökgaskondesering skulle drifsättas i Kramfors utfördes en driftutbildning för de tekniker som arbetar i Kramfors. Utbilningen var indelad i tre delar - förbränningsteknik, fjärrvärmenät samt explicit kring kondensering.

  • Status: Avslutades oktober 2009