10 träffar(sida 1 av 1)

Förstudie för nytt styrsystem Värmeverk 1-2

En förstudie på hur ett möjligt styrsystemsbyte skulle kunna ske med teknikval, tidplan budget mm. Studien omfattar 2 anläggningsdelar och totalt fyra pannor.

  • Status: Avslutades oktober 2014

Samordare Instrument under revision 2012

Uppdraget gick ut på att vara ersättare på plats för ordinarie underhållsingenjör instrument på Bristaverket under revision 2012.

  • Status: Avslutades augusti 2012

Projektledning för uppförande av 10MW Pelletspanna i Orminge

Uppdragsgivaren har beslutat att genomföra projektet i Orminge. En ny pelletspanna ska installeras. Vårt uppdrag är att agera projektledare och processledare för detta projekt. Projektet beräknas pågå mellan oktober 2011-oktober 2012.

  • Status: Avslutades februari 2011

Förstudie för rökgaskondensering i Gimo och Österby panncentraler

I förstudien undersöks förutsättningarna för att installera rökgaskondensering i Neovas panncentraler i Gimo och Österbybruk. Detta görs utifrån tekniskt och ekonomiskt perspektiv dvs. tekniska möjligheter och eventuella besparingar, kostnader etc.

  • Status: Avslutades juni 2010