Filter

76 träffar(sida 1 av 7)

Cisternbyggnad Brista

I Brista finns fyra invallade cisterner placerade på gårdsplanen. Cisternerna ska nu byggas in enl. miljökrav. Utförs hösten 2016

Uppgradering soptravers, Högdalenverket

Entreprenaden för projektet genomförs under sommaren 2015 och innebär att styrningen av kranarna förbättras samt att kritiska elektriska komponenter byts ut. MCK står för projektledningen.