Kvalitetspolicy

För oss på MCK Energiteknik är kvalitet en av nycklarna till framgång, både för oss som företag men även för våra kunder. Kundnöjdhet är därför ett mått på vår prestation som då direkt speglar vår kvalitet.

För att lyckas prestera eller nå hög kundnöjdhet är det därför viktigt att vi i vår verksamhet har medarbetare där det är självklart att följa MCK kärnvärden, de som lägger grunden nöjda kunder.

  • Öppenhet
  • Lyhördhet
  • Oberoende
  • Proaktiva
  • Pålitlighet

Utöver våra kärnvärden så ska vi, i vårt kvalitetsarbete även:

  • Ta ansvar vara engagerad och kompetent samt visa vår yrkesstolthet i våra leveranser.
  • Ha kvalitetsmål anpassade för vår verksamhet
  • Ha ett arbetssätt bygger på en kultur av ständiga förbättringar, där alla medarbetare involveras och tar ansvar.

Genom detta kvalitetsarbete vill vi vara Sveriges mest högkvalitativa konsultföretag inom våra verksamhetsområden.