Kärnvärden

Här kan du läsa om våra 5 kärnvärden.

Öppenhet

Med öppenhet menar vi att MCK har ett öppet och klart bemötande. Vi ger relevant och aktuell information om MCK:s kontinuerliga arbete gentemot våra uppdragsgivare och samarbetsparters. Öppenheten hjälper alla att bättre förstå våra beslut och vårt agerande.

Lyhördhet

Viljan och drivkraften för att ständigt förbättra den egna kompetensen finns alltid inom MCK. En väldigt viktigt del är att följa upp och återkoppla utförda uppdrag. För oss handlar lyhördhet om att lyssna till våra uppdragsgivares behov och önskemål. Vi är lyhörda för ny teknik, nya lösningar och arbetssätt. Inom MCK är vi alltid öppna för andras synpunkter och idéer.

Oberoende

MCK skall alltid vara helt oberoende, allt för att optimera uppdragsgivarens krav på teknisk och ekonomisk hållbarhet.

Proaktiva

Med proaktivitet menar vi förmågan att i god tid kunna förutse, planera och verkställa lösningar och aktiviteter, som är till godo för uppdragsgivare och samarbetspartners. För en fungerande proaktivitet krävs i grunden en god bevakning av, närhet till och kontakt med omvärlden.

Pålitlighet

Inom MCK tar vi ansvar för alla våra analyser och beräkningar. Vi följer alltid våra avtal och ger kunden vad vi utlovat.